Νοσοκομεια

Το επίπεδο των νοσοκομείων είναι γενικά πολύ υψηλό, αλλά δυστυχώς και εδώ υπάρχουν και καλά και όχι-και-τόσο-καλά νοσοκομεία. Όταν ο GP σας κάνει refer to hospital, μπορείτε να διαλέξετε σε ποιο κοντινό νοσοκομείο θέλετε να πάτε. Μέσω της σελίδας nhs.uk μπορείτε να ψάξετε για νοσοκομεία και να δείτε ‘βαθμολογίες’ που τους έχουν δώσει άλλοι ασθενείς, ώστε να επιλέξετε κάποιο καλό.
Επίσης τα standards είναι διαφορετικά ανάλογα το συγκεκριμένο τμήμα του νοσοκομείου που θα επισκεφθείτε – π.χ. ένα νοσοκομείο μπορεί να έχει πολύ καλό Ωτορινολαρυγγολογικό τμήνα (Ear Nose & Throat, ENT), αλλά όχι καλό ορθοπεδικό τμήμα.